възражение по съвествъзражение по съвест

възражение по съвест